từ chối trách nhiệm

United Education Group Pty Ltd  đã nỗ lực để đảm bảo thông tin trên trang web này là chính xác nhất có thể.

Tuy nhiên, thông tin trên trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và/hoặc giáo dục và được cung cấp với thiện ý mà không có bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo về độ chính xác tuyệt đối hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ mặt hàng riêng lẻ nào trên trang web.

Tập đoàn giáo dục United không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do sử dụng thông tin trên trang web này cũng như do bất kỳ quyền truy cập nào vào trang web. Tất cả quyền truy cập và sử dụng đều do người dùng chịu rủi ro.

Tập đoàn giáo dục United thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính khả dụng và tính toàn vẹn của tài nguyên được cập nhật.

Trang này bằng ngôn ngữ khác

Quick Contact


Interested in visiting,studying,working or living in Australia?

Enter your details and we'll call you back. When it suits you.


- Vui lòng nhập thông tin bằng tiếng Anh
Nếu tuổi của bạn dưới 18 tuổi, cha mẹ bạn bắt buộc phải điền vào mẫu đơn này.
+ Attach Your Resume (optional)