Spanish Ep 2: Sistema educativo australiano

#estudiarenaustralia

En este capítulo, el Segundo capítulo, te entregaremos una descripción general del Sistema educativo australiano y por qué es tan apreciado en todo el mundo.Hoy hablaremos de los siguientes tema:
Los tipos de institutos educacionales y cómo funcionan
Una descripción general de los tipos de calificaciones que el estudiante puede obtener
El Marco Australiano de Calificaciones y por qué es tan importante para sa el Sistema educativo australiano
Puntos en común entre los estudiantes internacionales y los estudiantes australianos al comenzar su educación en Australia y cómo se pueden abrir nuevos caminos a otras opciones de estudio
#studyinaustraliatv
#studyinaustralia

Bakit Australia?
Napakahusay na pagpipilian ang Australia
Bakit Mag-aral sa Australia TV?
Manood ng mga kawili-wiling video sa iba't ibang paksa
Bakit Mag-aral sa Australia?
Ang Edukasyon sa Australia ay lubos na iginagalang at ito ay isang magandang lugar upang manirahan at matuto
Sino tayo?
Lahat tayo ay tungkol sa pag-aaral at paninirahan sa Australia

Quick Contact


Interested in visiting,studying,working or living in Australia?

Enter your details and we'll call you back. When it suits you.


- Mangyaring magpasok ng impormasyon sa Ingles
Kung ang iyong edad ay mas mababa sa 18 taon, kinakailangan na ang form na ito ay kumpletuhin ng iyong mga magulang.
+ Attach Your Resume (optional)
  
Maghanap ng Kurso