OSHC

Bảo hiểm Y tế Du học sinh (OSHC) là chính sách bảo hiểm y tế được thiết kế dành cho sinh viên quốc tế tại Úc. Nó cung cấp bảo hiểm cho các chi phí y tế, nằm viện và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trong thời gian họ lưu trú, tuân thủ các yêu cầu về thị thực.

Adult:
Children:
Start Date:
End Date:

Quick Contact


Interested in visiting,studying,working or living in Australia?

Enter your details and we'll call you back. When it suits you.


- Vui lòng nhập thông tin bằng tiếng Anh
Nếu tuổi của bạn dưới 18 tuổi, cha mẹ bạn bắt buộc phải điền vào mẫu đơn này.
+ Attach Your Resume (optional)